Минимален пакет Погребение

ПОГРЕБЕНИЕ
870
лв.

Ковчег – 170 лв.

Кръст – 35

Транспорт на покойник от адрес до хладилна камера – 100 лв.

Транспорт на покойник от хладилна камера до гробищен парк – 40 лв.

Товаро – разтоварна дейност – 50 лв.

Съхранение на покойник в хладилна камера за 24 ч. – 30 лв.

Изкопаване и зариване на гроб – общинска такса – 150 лв.

Катафалка в гробищен парк – общинска такса – 30 лв.

Административно обслужване – общинска такса – 15 лв.

Фирмена такса за организация на минимален пакет – 250 лв.

Пакетът включва само изброените стоки и услуги!

При транспорт на покойник от адрес, ако няма асансьор и покойника се сваля по стълби се начислява такса по 10 лв. на етаж.

При транспорт на покойник от адрес, ако има асансьор се начислява такса за сваляне на покойник с асансьор 30 лв.

При транспорт на покойник от адрес, ако е между 18:00 ч. – 08:00 ч. се начислява такса нощно обслужване 40 лв.

При полагане в нов гроб се начислява такса дървена рамка 92 лв.
При полагане в стар гроб се начислява такса за събиране на кости 25 лв.

Документи, необходими за извършване на погребение в ново гробно място:

  1. Съобщение за смърт.
  2. Лична карта на починалия.

Документи, необходими за извършване на погребение в наследствено гробно място:

  1. Съобщение за смърт.
  2. Лична карта на починалия.
  3. Квитанция за платено гробно място, ако нямате квитанция, служителите на “Милениум” ще направят необходимата справка в регистрите на “Техническа служба”.
  4. Удостоверение за наследници на първия положен в гроба.
  5. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши погребението в наследствено гробно място.
Call Now Button