Минимален пакет Кремация

КРЕМАЦИЯ
1250
лв.

Ковчег – 170 лв.

Урна + табелка с името – 70 лв. + 10 лв.

Транспорт на покойник от адрес до хладилна камера – 100 лв.

Транспорт на покойник от хладилна камера до крематориум – 50 лв.

Товаро – разтоварна дейност – 50 лв.

Съхранение на покойник в хладилна камера за 24 ч. – 30 лв.

Кремация – 520 лв.

Фирмена такса за организация на минимален пакет – 250 лв.

Пакетът включва само изброените стоки и услуги!

При транспорт на покойник от адрес, ако няма асансьор и покойника се сваля по стълби се начислява такса по 10 лв. на етаж

При транспорт на покойник от адрес, ако има асансьор се начислява такса за сваляне с асансьор 30 лв.

При транспорт на покойник от адрес, ако е между 18:00 ч. – 08:00 ч. се начислява такса нощно обслужване 40 лв.

Документи, необходими за извършване на кремация:

 1. Съобщение за смърт.
 2. Лична карта на починалия.
 3. Разрешително за кремация.
 4. Документ, удостоверяващ пряка родинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
 5. Декларация по образец.

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в наследствено гробно място или ниша:

 1. Съобщение за смърт.
 2. Разрешително за кремация.
 3. Лична карта на починалия.
 4. Документ, удостоверяващ пряка родинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
 5. Декларация по образец.
 6. Квитанция за платена ниша, ако нямате квитанция, служителите на “Милениум” ще направят необходимата справка в регистрите на “Техническа служба”.
 7. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата.
 8. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място.
Call Now Button